Genialny autor przebudów warszawskich

24 grudnia 1798 roku, 224 lat temu, w Olszance (woj. mazowieckie) urodził się Adam Idźkowski, inżynier budownictwa, projektant budynków oraz teoretyk architektury.

Dyplom magistra budownictwa i miernictwa otrzymał na wydziale budownictwa Uniwersytetu Warszawskiego w 1824 roku. Na koszt rządu Królestwa Polskiego został wysłany do Włoch na stypendium, gdyż jeszcze w okresie studenckim swoimi pracami zwrócił uwagę m.in. księcia Druckiego-Lubeckiego i Stanisława Staszica.

Po powrocie do Królestwa objął posadę asesora przy komisji oświaty. Prawdopodobnie jeszcze przed wybuchem powstania listopadowego porzucił służbę państwową, lecz powrócił do niej po kilku latach jako budowniczy zamku oraz pałaców carskich w Warszawie i Skierniewicach.

Spod jego ręki wyszły projekty architektoniczne licznych pałaców na Mazowszu oraz na Litwie. Największym z nich był projekt przebudowy warszawskiego pałacu Saskiego na styl klasycystyczny, która odbywała się w latach 1838-42. W Warszawie przebudował również katedrę św. Jana na angielski gotyk oraz kościół św. Wawrzyńca na cerkiew.

Oprócz tego zaprojektował szpital św. Łazarza, powązkowski pałac carski, system melioracyjny Łazienek, cokół pod pomnikiem Mikołaja Kopernika oraz nowatorski plan połączenia Warszawy z Pragą tunelem pod Wisłą. Zmarł w Lityniu (ob. obwód winnicki Ukrainy) w 1879 roku.

Zobacz również:

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top