Pierwszy prezydent stolicy autonomicznej Galicji

205 lat temu, 27 grudnia 1817 roku, w Berezowicy Małej (ob. obwód tarnopolski Ukrainy) urodził się Florian Ziemiałkowski – prawnik, działacz polityczny i niepodległościowy oraz pierwszy prezydent miasta Lwowa w ramach autonomii galicyjskiej.

Ukończył jezuickie gimnazjum w Tarnopolu oraz studia filozoficzne i prawnicze na Uniwersytecie Lwowskim. Po studiach był doradcą prawnym rodziny wiedeńskich hurtowników oraz doktorem prawa-adiunktem na wydziale uczelni. W latach 30. i 40. zaangażowany był w działalność demokratycznego Stowarzyszenia ludu polskiego, za co został aresztowany.

Amnestia zamieniła mu wyrok śmierci na pozbawienie praw adwokackich w 1845 roku. Podczas Wiosny Ludów wraz z Agenorem Gołuchowskim i innymi działaczami prosił cesarza o przywrócenie Galicji swobód narodowościowych i społecznych. Aresztowany pod zarzutem udziału w powstaniu w 1863 roku, po dwóch latach wyszedł na wolność.

Poseł na Sejm Krajowy Galicji od pierwszej do siódmej kadencji, zasiadał również w austriackiej Radzie Państwa. W latach 1871-73 był pierwszym wyłonionym w wyborach prezydentem Lwowa po pełnym nadaniu Galicji autonomii w 1867 roku.

W Sejmie oraz Radzie należał do ugrupowania polityków demokratycznych, opowiadających się za współpracą z zaborcą. Od 1888 roku dożywotnio zasiadał w Izbie Panów Rady Państwa, więc ostatnie ćwierćwiecze życia spędził w Wiedniu, gdzie też zmarł w 1900 roku.

Zobacz również:

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top