Podolski król teorii geochemicznej

28 grudnia 1903 roku, 119 lat temu, w Winnicy (ob. obwód winnicki Ukrainy) urodził się Antoni Morawiecki, uczony z zakresu geologii gospodarczej oraz złóż fosforytów.

Absolwent szkół średnich w Charkowie oraz Warszawie, zdał maturę w 1923 roku i udał się na studia na Uniwersytecie Warszawskim na kierunkach mineralogia i petrografia. Studia te kontynuował w Kolegium Francuskim w Paryżu, równocześnie uczestnicząc w wycieczkach naukowych po Północnej Afryce badających złoża cynku, ołowiu, żelaza i fosforytów.

Do kraju powrócił w 1930 roku i uzyskał stopień naukowy doktora, w latach 30. współpracował z Państwowym Instytutem Geologicznym oraz doradzał gospodarczemu biuru planowania przy wicepremierze Kwiatkowskim. W czasie okupacji niemieckiej nadzorował produkcję konspiracyjną materiałów wybuchowych dla Armii Krajowej. Nie rozpoznano go podczas zatrzymania, co uratowało mu życie. Więziony w obozie Bergen-Belsen.

Od 1950 roku pracował w Państwowym Instytucie Geologicznym, kierując pracownią w wydziale surowców skalnych, cztery lata później już jako profesor nadzwyczajny prowadził własne wykłady na UW, był również rządowym doradcą ds. geologii.

W swojej karierze naukowej wydał ok. 120 publikacji oraz 200 opracowań w temacie geologii, szczególną uwagę poświęcał złożom fosforytów, ich geochemii, wydobyciu i wykorzystaniu. Zmarł w Warszawie w 1971 roku, spoczywa na Powązkach Wojskowych.

Zobacz również:

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top