Przełomowe czasopismo na Litwie

23 grudnia 1904 roku, 118 lat temu, w Wilnie ukazał się pierwszy numer litewskojęzycznej gazety „Vilniaus žinios”, czyli „Wiadomości Wileńskich”.

Była to pierwsze czasopismo ukazujące się w języku litewskim po zniesieniu zakazu druku alfabetem łacińskim w Imperium Rosyjskim, obowiązującego od czasu powstania styczniowego. Właścicielami i wydawcami pisma byli bracia Jonas oraz Petras Vileišis, choć zespół redaktorski w ciągu funkcjonowania pisma był zmienny.

W „Wiadomościach” ukazywały się bieżące wieści ze stolic Imperium, Petersburga i Moskwy, oraz litewskich miast i miasteczek, nadsyłane przez korespondentów. Opisywano także życie litewskiej diaspory w Niemczech oraz Stanach Zjednoczonych, nie brakowało również artykułów o tematyce polityczno-społecznej, poezji, przekładów literaturowych czy krytyki literackiej.

Pierwszy numer wyszedł w nakładzie ok. 6 tys. egzemplarzy, w pierwszym półroczu 1905 roku „Widomości” prenumerowane były przez czytelników z Litwy, Kongresówki, Syberii, Łotwy, Finlandii, a nawet USA i Niemiec. Wśród wielu litewskich pisarzy, dziennikarzy i działaczy społecznych współpracujących z czasopismem znalazł się m.in. Antanas Smetona, późniejszy prezydent niepodległej Litwy.

„Widomości Wileńskie” wydawane były do wiosny 1909 roku z krótką przerwą w roku 1907. Ich funkcjonowanie zostało zawieszone z powodów finansowych. Obecnie na Litwie działa gazeta „Vilniaus žinios”, wydawana przez spółkę akcyjną o tej samej nazwie.

Zobacz również:

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top