Żwaniec – MPOOZ 2021

W okresie od 10.07.2021 do 20.07.2021 grupie wolontariuszy z Chocianowa przebywającej                          w Kamieńcu Podolskim na Ukrainie powierzono opiekę  i pielęgnację nekropolii w Żwańcu niedaleko Kamieńca Podolskiego.

W związku z Covid -19 i wynikającymi z tego powodu restrykcjami postanowiono ograniczyć skład grupy jedynie do osób dorosłych. Była to grupa nauczycieli  i wolontariuszy  ze środowiska lokalnego  z Chocianowa oraz  trzech samorządowców wraz z Burmistrzem Polkowic. Koordynatorem działań była Beata Rolska

Był to już kolejny udział w akcji Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia.

Kiedy po raz pierwszy przekroczyliśmy bramę cmentarza, okazało się, że jedynym śladem naszej ubiegłorocznej pracy są biało-czerwone szarfy na nagrobkach. Przyroda nie okazała się dla nas łaskawa – teren cmentarza był znowu porośnięty rozmaitymi chaszczami. W ruch poszły sekatory, piły, kosy i siekiery. Na rękach pojawiały się pęcherze, bolały plecy, ale nie dawaliśmy za wygraną. Po kilku dniach cmentarz wyglądał już zupełnie inaczej. W naszej pracy wspierał nas ksiądz Alojzy Kosobucki z Kamieńca Podolskiego – Dobry Duch naszej Akcji, u którego mieszkaliśmy  Dzięki Niemu odkryliśmy, że za ścianą zieleni kryje się druga część cmentarza, na której również znajdują się polskie groby. Tę część udało nam się uporządkować tylko w niewielkim stopniu.  W czasie naszej pracy  na cmentarzu  odwiedziła nas mieszkanka Żwańca mająca polskie korzenie. Okazało się, że ma rodzinę na Dolnym Śląsku i utrzymuje z nią kontakt. Po zakończeniu prac porządkowych, na wszystkich grobach zapaliliśmy znicze i udekorowaliśmy je nowymi, biało-czerwonymi szarfami.

Praca na cmentarzu zajmowała nam większość dnia, ale wieczory poświęcaliśmy na różne działania. Najczęściej spotykaliśmy się z Ojcem Alojzym, który przez wiele godzin z ogromnym zaangażowaniem i emocjami opowiadał nam o religii na Kresach, historii kościoła, jego potrzebach, ludziach. To wielki znawca historii sztuki i czas spędzony z Ojcem był dla nas bardzo wartościowy.  Dzięki uprzejmości Pana Nagórniaka – prezesa Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego, który jest także przewodnikiem turystycznym, mieliśmy okazję trafić do wielu ciekawych zakątków Kamieńca i poznać jego historię. Gościliśmy także u Biskupa Diecezji Kamieniecko-Podolskiej Leona Dubrawskiego, który był pod wielkim wrażeniem naszej akcji. W serdecznej atmosferze rozmawialiśmy o przeszłości i teraźniejszości Polaków na Kresach i o wartościach przyświecających  Polakom na Kresach.

 Porządkowałyśmy  polskie mogiły , ale również nasza grupa podczas wizyty u Biskupa poznała problemy Diecezji, która  od lat ratuje wyjątkowe miejsce na Podolu  w tym – kościół Świętego Michała Archanioła wraz z klasztorem Sióstr Dominikanek. Ten osiemnastowieczny zabytek, odebrany kościołowi po powstaniu styczniowym, w latach dwudziestych i trzydziestych ubiegłego wieku stał się miejscem kaźni. Tutaj w centrum Kamieńca urządzono więzienie NKWD. W tych murach stracono wielu, katolików, naszych rodaków, którzy nigdy nie wyrzekli się ani wiary, ani polskości. Miasto chciało urządzić tu hotel. Duchowni walczyli o odzyskanie tego świętego miejsca. Niestety losy tego miejsca były tragiczne. Kiedy wreszcie oddano  obiekt do użytkowania, nieznani sprawcy podpalali go dwukrotnie. W 2010 roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, sfinansowało nowy dach. Własnymi siłami odbudowywano te mury z nadzieja, że  powstanie tu miedzy innymi Muzeum Męczeństwa Chrześcijan i Żydów

Niedzielę przeznaczyliśmy na wypoczynek i zwiedzanie twierdzy w pobliskim Chocimiu, znajdujących się nieopodal Okopów Św. Trójcy. W drodze powrotnej do Polski zatrzymaliśmy się we Lwowie. W towarzystwie przewodnika trafiliśmy do wielu interesujących miejsc, spacerowaliśmy po urokliwych uliczkach miasta i oczywiście  odwiedziliśmy Cmentarz Łyczakowski Cmentarz Orląt Lwowskich.

Po powrocie z akcji byliśmy zmęczeni, ale też odczuwaliśmy wielką satysfakcję z naszej pracy. Postanowiliśmy zbierać siły na kolejną edycję.

                                                                                                              

Projekt współfinansowany Fundacje KGHM Polska Miedź

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top