Aktualności Fundacji Studio Wschód Obraz  newsa 28354 Dodano 21.06.2023

Dobre praktyki ratowania polskich mogił na wschodzie

Dziś otrzymaliśmy z Instytutu Polonika egzemplarze podręczników do inwentaryzacji polskich cmentarzy i nagrobków poza granicami kraju. Zostaną one wykorzystane w celu podniesienia wiedzy i umiejętności wolontariuszy naszej akcji ,,Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. Mimo, że obecnie nie prowadzimy bezpośrednich prac przy zapomnianych polskich cmentarzach na Ukrainie ze względu na trwający tam konflikt zbrojny to nie oznacza to naszego braku działalności na wschodzie w tym obszarze.

Podczas pracy z zabytkami tak jak w medycynie obowiązuje zasada Primum non nocere (z łac. „po pierwsze nie szkodzić”).  W 2019 roku przed Covid 19 oraz wojną na Ukrainie w ramach akcji ,,Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” aż ponad tysiąc wolontariuszy prowadziło prace porządkowe na 150 polskich cmentarzach na Ukrainie. Większość wolontariuszy stanowią nauczyciele oraz młodzież szkolna, oprócz poznawania historii i ziemi swych pradziadów ważne jest aby wolontariusze podczas prac nie uszkodzili śladów historii, które ocalają od zapomnienia.

 

Mamy nadzieję, że po ustabilizowaniu się sytuacji na Ukrainie i zakończeniu wojny uda się kontynuować w dalszym ciągu misje ratowania kresowych cmentarzy. Dla osób prywatnych oraz organizacji pożytku publicznego został utworzony specjalny podręcznik, który ma być przewodnikiem i wprowadzeniem do poznania historii sztuki a także sposobów bezpiecznej pracy przy zabytkach. Jak sami piszą o nim jego autorzy:

”Przedstawiamy publikację, która zbiera w sobie wszystkie informacje potrzebne każdemu, kogo interesuje poznawanie cmentarnych tajników. W książce znaleźć można nie tylko informacje, na czym polega inwentaryzacja nekropolii i nagrobków, lecz także jak je zmierzyć, jak rozpoznać materiał, z którego są wykonane i jak przygotować dokumentację takich prac. Publikacja zawiera usystematyzowaną i niezbędną wiedzę z zakresu historii sztuki i materiałoznawstwa. Prezentuje też właściwe narzędzia przydatne w pracach inwentaryzacyjnych i dokumentacyjnych na cmentarzach. Dodatkowo wiele specjalnie przygotowanych fotografii i rysunków ilustruje wybrane przykłady obiektów. Książka jest kompendium podstawowej wiedzy dla wolontariuszy, studentów i wszystkich zainteresowanych pracami przy ochronie polskich nekropolii, które po 1945 r. znalazły się poza granicami Polski.”

źródło: polonika.pl

 

 

 

Zobacz również:

Kawałek Kazachstanu w Warszawie – Spotkanie o polskich mogiłach i rodakach w Kazachstanie

Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia

Newsletter

zapisując się do naszego newslettera na bieżąco będziemy informować Cię o nowych artykułach, aktualnościach oraz akcjach organizowanych przez Studio Wschód
[FM_form id="1"]