Likwidacja przemyślańskiego AL-u

79 lat temu, 28 czerwca 1943 roku, Niemcy zlikwidowali filię kurowickiego obozu pracy w Przemyślanach.

Pod koniec 1941 roku lub na początku 1942, utworzono w Przemyślanach otwarte getto dla ludności żydowskiej, które można było opuszczać tylko udając się do pracy. Było to poprzedzone pogromem dokonanym przez ukraińskich nacjonalistów w lipcu, po zajęciu miasta przez Niemców, oraz rozstrzelaniem ok. 500 niezdolnych do pracy Żydów przez funkcjonariuszy SD z Tarnopola w listopadzie.

W maju 1942 roku Niemcy w getcie przeprowadzili „akcję” w której zabito około 100 osób. We wrześniu tego roku do obozu śmierci w Bełżcu wywieziono 2/3 mieszkańców getta. Na ich miejsce osiedlono Żydów z pobliskich Glinian i Świrza.

1 grudnia getto zmieniło charakter na zamknięty. Zamieszkująca je ludność liczyła około 3 tys. osób, jednak do maja 1943 roku kilkaset osób zmarło z głodu i chorób. W międzyczasie w Przemyślanach założono także oddział obozu pracy w Kurowicach.

Getto przemyślańskie zlikwidowano 22 maja 1943 roku, niemiecka policja rozstrzelała 2 tys. Żydów. Miesiąc później podobnie postąpiono z filią obozu pracy: 250 kobiet rozstrzelano, 200 mężczyzn przeniesiono do Kurowic.

Zobacz również:

Demon z Krymu – Furia Czerwonego Terroru | Rozalia Załkind
http://www.studiowschod.pl/artykuly/pomoc-polakom-na-wschodzie-moldawia/
Jaksa – Mała Polska nad Amurem

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top