Wydarzenia Obraz  newsa 28239 Dodano 06.06.2023

Do Brzegu na Kresy – Powstaje muzeum Kresów Wschodnich!

W Brzegu na Opolszczyźnie powstaje muzeum Kresów Wschodnich, istnienie takiej placówki w zachodniej części Polski jest szczególnie ważne, gdyż ponad połowa jej mieszkańców posiada kresowe korzenie. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o powstającym muzeum na naszym portalu.

Na samym historycznym Dolnym Śląsku oraz ziemi lubuskiej funkcjonuje kilkadziesiąt organizacji kresowych. Po II wojnie światowej ponad połowę mieszkańców tych ziem zasiedlili przesiedleńcy zza Buga. Same Kresy Wschodnie nie stanowiły dodatku do państwa polskiego ale integralną jego część o ile Warszawa stanowi serce Rzeczypospolitej to takie miasta jak Lwów i Wilno stanowiły niegdyś jej kulturalne i duchowe płuca. Duża część najważniejszych wydarzeń w okresie rozkwitu Rzeczypospolitej i czasu zaborów miała miejsce właśnie na Kresach.

Po II wojnie światowej gdy egzystencja polskiej państwowości na wschodzie została brutalnie zakończona przez ZSRR, to po jego upadku w 1991 roku przez ponad 30 lat nie utworzono na zachodnich ziemiach Polski stosownego miejsca, które mogło by upamiętnić ponad 700-letnią polską historię na wschodzie. Lukę w tej przestrzeni próbuje załatać Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, jak podkreślają organizatorzy tworzącego się kresowego muzeum:

„Jesteśmy obecnie w specyficznym momencie naszej działalności. Z jednej strony musimy czuwać nad powstawaniem Muzeum i jest to ogrom pracy pod wieloma względami (prawo, formalności, przetargi, remonty itd.). Z drugiej strony prowadzimy wspomnianą zbiórkę pamiątek kresowych, ponieważ dochodzą do nas sygnały o niszczeniu i przepadaniu takowych. Kolejne pokolenia kupują domy, remontują je i jednocześnie wyrzucają na śmietnik to, co ich przodkowie przywieźli zza Buga. Robimy wszystko, aby temu zapobiec. Do tego troszczymy się o kontakty ze stowarzyszeniami kresowymi, stąd nasze liczne podróże i rozjazdy po różnych zakątkach Polski.”

„W 2019 r. w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, w ramach tzw. Archiwum Kresowego powstała wystawa Kresy ocalone wspomnienia. Ekspozycję stworzono z troski o historyczne dziedzictwo kresowe i dążenie do ochrony pamięci historycznej. Wystawa była przyczynkiem do powierzenia naszemu muzeum misji utworzenia placówki poświęconej Kresom i Kresowianom.


Wiemy, że tworząc nowy oddział chcemy prowadzić narrację dwutorowo, prezentując relacje łączące Śląsk z Kresami Rzeczpospolitej. Te światy „równoległe” na przestrzeni wieków miały wiele punktów wspólnych. Zwornikiem naszej opowieści będzie przesiedlenie mieszkańców Lwowa, Stanisławowa, Wilna, Kamieńca Podolskiego, Żółkwi i wielu miast , miasteczek i wsi na tereny dzisiejszej Polski południowo-zachodniej.


Po konsultacjach z Organizacjami Kresowymi rozpoczynamy akcję zbiórki pamiątek kresowych.
Prosimy o przekazywanie pamiątek, dokumentów, szeroko pojętych dzieł sztuki a także przedmiotów życia codziennego przywiezionych z Kresów bądź z nimi związanych. Obiekty zasilą zbiory zgromadzone w ramach tzw. Archiwum Kresowego i stanowić będą podstawę ekspozycji w nowotworzonym Muzeum Dziedzictwa i Kultury Kresów. Zapewniamy profesjonalną renowację oraz przechowywanie w warunkach, które pozwolą uchronić je przed zniszczeniem. Zamierzamy udostępnić zebrane w trakcie zbiórki pamiątki również na specjalnie do tego celu przygotowanym portalu muzealnym. Mamy nadzieję, że Podzielicie się Państwo Waszymi wspomnieniami z wszystkimi, którzy nas odwiedzą. Więcej informacji, w tym regulamin zbiórki dostępny jest na stronie internetowej Muzeum pod adresem:https://brzegzamek.pl/zbiorka” – Treść ulotki promującej Muzeum Dziedzictwa i Kultury Kresów w Brzegu.

Źródło: brzegzamek.pl

Zobacz również:

Galeria zdjęć

Newsletter

zapisując się do naszego newslettera na bieżąco będziemy informować Cię o nowych artykułach, aktualnościach oraz akcjach organizowanych przez Studio Wschód
[FM_form id="1"]


kod